Zomer

Zomer 2023  (8j) 9 - 12 jaar  13-15 jaar.
Week 1:03 tot 07 juli 2023 Parkour & Water Schieten & Water
Week 2: 10 tot 14 juli 2023 Schieten & Water Parkour & Water
Week 3: 17 juli - 21 juli 2023 Avontuur & Water Water & Sportfun
Week 4: 24 tot 28 juli 2023 Parkour & Water Schieten & Water
Week 5:31 juli tot 04 augustus 2023 Schieten & Water Parkour & Water
Week 6: 07 tot 11 augustus 2023    
Week 7: 14 tot 18 augustus 2023 Parkour & Water Schieten & Water
Week 8: 21 tot 25 augustus 2023 Parkour & Water Parkour & Water
Week 9: 28 - 31 augustus 2023 Parkour & Water Parkour & Water