Zomer

Zomer 2024  (8j) 9 - 12 jaar  13-15 jaar.
Week 1:01 tot 05 juli 2024 Parkour & Water Schieten & Water
Week 2: 08 tot 12 juli 2024 Schieten & Water Parkour & Water
Week 3: 15 juli - 19 juli 2024 Avontuur & Water Water & Sportfun
Week 4: 22 tot 26 juli 2024 Parkour & Water Schieten & Water
Week 5:29 juli tot 02 augustus 2024 Schieten & Water Parkour & Water
Week 6: 05 tot 09 augustus 2024 Avontuur & Water Water & Sportfun
Week 7: 12 tot 16 augustus 2024 Parkour & Water Parkour & Water
Week 8: 19 tot 23 augustus 2024 Parkour & Water Schieten & Water
Week 9: 26 - 30 augustus 2024 Schieten & Water Parkour & Water